1074844169565290497

Maraming salamat sa lahat ng nagbahagi ng kanilang biyaya para pasayahin ang mga Grade 5 Digi-Eskwela students ng T…